Hằng năm hội đồng trường Mầm non Giao Hải tổ chức hội giảng thi đua nhằm chào mứng năm học mới và chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Sau đây là một số hình ảnh tiết học